Omat vai yhteiset rahat – kuinka jakaa arjen talous puolison kanssa?

Raha-asiat ovat yksi pariskuntien yleisimmistä riidanaiheista. On totta, että raha ja siitä puhuminen voi herättää meissä monenlaisia tunteita, mutta monelta riidalta voidaan välttyä sopimalla arjen talousasiat selkeästi heti yhteisen elämän alkumetreillä. Joskus rahasta puhuminen sen kaikkein läheisimmänkin kanssa tuntuu kuitenkin kiusalliselta, eikä esimerkiksi omaa palkkasummaa haluta paljastaa toiselle. Pitkällä tähtäimellä on kuitenkin parempi hypätä epämukavuusalueelle ja käydä rahakeskustelut, sillä usein parisuhteen alussa muodostetaan toimintamalleja, joita on myöhemmin vaikea muuttaa.

Omat vai yhteiset rahat?

Yksi tärkeimmistä taloudellisista päätöksistä, joka pariskunnan tulee tehdä, on se, kuinka pankkiliikenne hoituu suhteen vakavoituessa. Jotkut suosivat tapaa, jossa pariskunnalla on yksi yhteinen tili, jonne molempien palkat tulevat ja josta maksetaan kaikki talouden kulut. Usein tällaisissa tapauksissa kaikki pariskunnan talous on täysin yhteistä säästöjä ja velkoja myöten. Toinen ääripää ovat pariskunnat, joilla on täysin erilliset taloudet, joita kumpikin hoitaa täysin itsenäisesti. Suurin osa pariskunnista on luonut itselleen sopivan ratkaisun näiden vaihtoehtojen väliltä.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toteuttaa yhteistä taloutta, kunhan molemmat osapuolet ovat valintaan aidosti tyytyväisiä ja sovittu ratkaisu toimii arjessa. Taloudellisen itsenäisyyden ja tasapainon kannalta hyvä vaihtoehto on säilyttää molemmilla suhteen osapuolilla omat käyttö- ja mahdolliset säästötilit, mutta perustaa niiden rinnalle yhteinen taloustili, johon molemmat siirtävät tietyn summan rahaa kuukausittain. Tältä tililtä voivat lähteä niin arjen ruokaostokset, yhteiset laskut kuin asuntolainan lyhennyksetkin. Summa on helppo laskea tekemällä budjetti kuukauden tyypillisistä kuluista.

Yhteiset rahat ovat toki helppo valinta, kun laskelmia tai siirtoja eri tilien välillä ei tarvita. Kannattaa kuitenkin aina harkita vakavasti ennen kuin antaa toiselle ihmiselle liikaa päätäntävaltaa omiin talousasioihin. Ihmiset muuttuvat ja saattavat näyttää itsestään uusia puolia vuosien aikana. Tällä hetkellä maailman luotettavin ja taloudellisesti taitavin kumppani voi joutua tulevaisuudessa velkakierteeseen tai muihin talousongelmiin, eikä silloin auta, jos olet itse hoitanut raha-asiasi suhteessa hyvin.

Yksi parisuhdeväkivallan muodoista on taloudellinen väkivalta, jossa suhteen toista osapuolta pyritään hallitsemaan taloudellisin keinoin. Tällaiseen tilanteeseen päätymistä on helpompi välttää, mikäli oman henkilökohtaisen talouden ohjat ovat koko ajan omissa käsissä. Taloudellinen itsenäisyys lisää myös itsevarmuutta, sillä se on yksi tärkeistä elämänhallinnan osa-alueista. On tärkeää, että tilillä on sellaista rahaa, jonka voi käyttää juuri itse haluamallaan tavalla ilman, että on kenellekään asiasta tilivelvollinen.

Kulujen jako kannattaa suhteuttaa tuloihin

Toinen tärkeä osa-alue parisuhteen taloudesta keskusteltaessa on se, paljonko kumpikin maksaa yhteisiä kuluja. Toiset suosivat tapaa, jossa kaikki kulut laitetaan puoliksi, mikä onkin varsin toimiva vaihtoehto, jos pariskunnan osapuolten tulotaso on suunnilleen samanlainen. Kun kaikki yhteiset kulut jaetaan tasan, ei tarvitse laskea prosentteja tai pyöritellä numeroita, vaan laskujen yhteissumma voidaan laittaa helposti kahteen osaan, joista kumpikin maksaa omansa.

Ongelmat kulujen tasajaossa syntyvät useimmiten silloin, kun puolisoiden tulotasossa on eroa. Jos toinen parisuhteen osapuolista tienaa huomattavasti enemmän kuin toinen, on pohdittava toisenlaista vaihtoehtoa. Pahimmillaan tasajako johtaa nimittäin siihen, että suhteen osapuolet alkavat elää eri elintasoa: toinen sinnittelee ja laskee senttejä, kun taas toisella jää rutkasti rahaa säästöön ja huvitteluun. Elämäntilanteen muutokset, kuten vanhempainvapaat ja muut työelämän katkokset vaikuttavat siihen, ettei kulujen tasajako ole aina reilua. Kitkaa voivat luoda myös erilaiset perhemuodot, joissa taloudessa saattaa asua esimerkiksi lapsia toisen edellisestä suhteesta. Tällöin lapsettomasta voi tuntua epäreilulta maksaa puolet kaikista kodin kuluista. Keskustelu onkin erityisen tärkeää tilanteissa, joissa arjessa on monta muuttujaa, jotka vaikuttavat talouteen.

Nykypäivän suosittu vaihtoehto yhteisten kulujen jakamiseen on suhteuttaa kulujen määrä tuloihin. Tämä onnistuu esimerkiksi niin, että lasketaan, kuinka suuri prosenttiero puolisoiden tuloissa on ja käytetään tätä samaa prosenttisuhdetta myös kuluihin. Näin molemmat osallistuvat kykynsä mukaan yhteisen talouden hoitoon, mutta säilyttävät silti myös omaa rahaa, jonka he voivat käyttää haluamallaan tavalla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi säästämisen ja sijoittamisen aloittamisen myös suhteen vähemmän tienaavalle osapuolelle, kun koko palkka ei mene kulujen kattamiseen. Näin suhteessa säilyy hyvin yhteinen elintaso, eikä liian suuria eroja pääse syntymään talouden suhteen.

Varmistakaa omistusoikeudet ja talouden tasapuolisuus

Perinteisesti suomalaiset pariskunnat ovat jakaneet talousasiat niin, että toinen hoitaa lainat ja toinen arjen juoksevat kulut. Aiemmin on ollut myös tapana, että esimerkiksi asuntolaina on vain toisen osapuolen nimissä, mutta sitä maksetaan yhdessä. Nämä ratkaisut voivat toimia hyvin niin kauan, kun taloudenpidosta ei tule riitaa. Vaikka usein voidaan todistaa, että molemmat ovat omalta osaltaan panostaneet yhteiseen talouteen, on hommassa huomattavasti enemmän mutkia, jos taloudenpito on hoidettu suullisella sopimuksella, eikä siitä ole paperilla selkeää näyttöä.

Kummankin henkilökohtaisen talouden turvaamiseksi on syytä varmistaa, että yhteinen omaisuus on kirjattu juridisesti molempien osapuolten nimiin. Yhteistä omaisuutta tulisi myös maksaa suhteessa omistusosuuksiin, jotta voidaan varmistaa molempien osapuolten omaisuuden karttuminen reilulla tavalla. Esimerkiksi asuntolainaa on hyvä lyhentää omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, minkä lisäksi kumpikin voi siirtää yhteiselle taloustilille sovitun summan arjen kuluja varten.

Toki on huomioitava myös se, ettei kaiken omaisuuden tarvitse olla yhteistä. Aviopuolisot voivat esimerkiksi rajata omaisuuttaan pois avio-oikeuden piiristä avioehdolla, eikä avoliitossa toisen omaisuuteen ole oikeutta muutenkaan. Toisella suhteen osapuolella voi siis olla oma sijoitusasunto, sijoituksia tai perintönä saatua omaisuutta, johon toisella ei ole omistusoikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei hän vastaa myöskään tästä omaisuudesta aiheutuvista kuluista. Tällaisten sijoitusten kulut eivät kuitenkaan saisi rasittaa yhteistä taloutta liikaa niin, että toinen maksaa enemmän yhteisen talouden kuluja, jotta toinen saa hoidettua sijoitustensa kulut. Yhteisen talouden tulisi aina olla tasapuolista ja reilusti hoidettua, jotta pariskunnan taloudellinen tasapaino säilyy.

Keskustelkaa kulutustottumuksista

Ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja suhtautua rahaan ja kuluttamiseen. Malli rahankäytön suhteen saadaan jo lapsena, ja sitä muovaavat talouteen liittyvät kokemuksemme myöhemmin elämässä. Jokaisella meistä on omanlainen tapa toteuttaa henkilökohtaista taloutta, ja usein oletamme, että kaikki muutkin ajattelevat samalla tavalla. Todellisuudessa pariskunnilla voi olla hyvinkin erilaiset ajatustavat rahasta ja siitä, miten sen kanssa tulisi toimia. Tämä ei ole ongelma, mutta siitä on tärkeä keskustella.

Ei ole epätavallista, että toinen suhteen osapuolista tahtoo säästää ja sijoittaa pitkällä tähtäimellä, kun taas toinen haluaa panostaa isomman osan palkastaan arjen mukavuuksiin, joista nauttii. On tärkeää keskustella kummankin kulutustottumuksista sekä siitä, millainen merkitys rahalla on omassa elämässä. Pariskunnan ei ole pakko toimia täysin samalla tavalla rahan suhteen, mutta on tärkeää ymmärtää toisen ajattelutapaa sekä varmistaa, että pitkän tähtäimen taloussuunnitelmat ovat yhteiset.

Keskustelu auttaa ymmärtämään toista myös taloutta laajemmin. Toiselle voi olla tärkeää säästää mahdollisimman paljon uuden asunnon käsirahaa varten, mutta toinen tahtookin hemmotella häntä kalliilla illallisella. Toisen panostusta osaa arvostaa eri tavalla, kun ymmärtää lähtökohdat. Ellei kulutustottumuksista ole keskusteltu, voi toisen tapa käyttää rahaa tuntua turhauttavalta. Toisaalta se voi taas luoda paineita käyttää rahaa samalla tavalla, ellei kummankin tapa käyttää rahaa ole selvillä.

Rahasta ei tarvitse riidellä

Vaikka raha on yksi yleisimmistä riidanaiheista, ei sen todellakaan tarvitse olla. Hyvä ja avoin keskusteluyhteys raha-asioista on toimivan parisuhteen kulmakivi, jonka pohjalta voidaan rakentaa itsenäistä, mutta yhteistä taloudellista tulevaisuutta. Usein taloudesta keskusteleminen kumppanin kanssa antaa näkökulmaa omiin kulutustottumuksiin sekä auttaa löytämään keskitien, jota kulkiessa molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Lue lisää aiheesta Ferratum Talouskoulussa:

https://www.ferratumbank.fi/blog/nain-turvaat-omaisuutesi-avioliitossa

https://www.ferratumbank.fi/blog/digitaalinen-talousosaaminen-on-tullut-jaadakseen

Lisätietoa aiheesta:

https://yle.fi/uutiset/3-10838801

https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/palkkaerot-ja-parisuhde

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: