Hyvä luotonantotapa

Hyvän luotonantotavan mukaisia säännöksiä sovelletaan kulutusluottoihin ja niiden luotonantajiin. Sen mukaan luotonantajien on meneteltävä luottoja antaessaan vastuullisesti seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Luottoa ei saa markkinoida siten, että markkinointi itsessään heikentää kuluttajan kykyä huolelliseen harkintaan luoton ottamisesta
  • Luoton myöntäminen ei itsessään ole pääasiallinen markkinointikeino muiden kulutushyödykkeiden markkinoinnissa
  • Luotonantajan on annettava kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset luotosta, jotta kuluttaja arvioida onko luotto sopiva hänen tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseen
  • Neuvoo kuluttajaa maksuviivästyksissä, sekä tiedottaa kuluttajaa maksuvaikeuksien syvenemisen estämiseksi. Luotonantajan on myös suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyissä

Kuluttajan luottokelpoisuus

Jotta luotonantaja voi noudattaa hyvää luotonantotapaa on ennen luottosopimuksen solmimista arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus. Todentaminen tehdään riittävien tietojen perusteella ja siinä huomioidaan myös luoton määrä ja muut olosuhteet.

Hyvä luotonantotapa edellyttää luotonantajien toimivan vastuullisesti

Henkilöllisyyden todentaminen

Hyvään luotonantotapaan kuuluu myös kuluttajan henkilöllisyyden todentaminen. Ferratumin palveluihin kuluttajat voivat kirjautua käyttämällä sähköistä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisesta tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. Näitä ovat Signicat ja mobiilivarmenne. Aiemmin todennetty henkilöllisyys voidaan todentaa ensitunnistamisen jälkeen luodulla henkilöhtaisella tunnisteella (PIN-koodi).