Joulubarometrin tulokset

Ferratum on tutkinut nyt toista kertaa joulunajan kulutustottumuksia kansainvälisessä joulubarometrissaan. Kyselyyn osallistui tänä vuonna yhteensä yli 10 000 vastaajaa 21:sta Euroopan ja Kansainyhteisön maasta. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka paljon näissä maissa keskimäärin käytetään rahaa joulunviettoon ja miten suuri tämä rahamäärä on suhteessa kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin kussakin maassa. Viimevuotiseen tapaan barometriin vastanneilta kysyttiin myös, että millaisia lahjoja he ostavat eniten ja kuinka suuri osuus lahjaostoksista tehdään verkossa.   

Mielenkiintoista tämä vuotisissa tuloksissa lienee ainakin se, että niiden mukaan suomalaisten keskimääräinen joulubudjetti on hienoisesti jopa kasvanut viime vuodesta – sekä euromääräisesti että suhteessa tuloihin. Suomi sijoittui viimevuotista korkeammalle myös kaikkien barometrissa mukana olleiden maiden kotitalouksien suhteellista joulubudjettia vertailevalla listalla. Tällä listalla kärkipaikan otti Iso-Britannia, jossa keskimääräinen kotitalous käyttää käytettävissä olevista tuloistaan 38,5% joulun valmisteluihin. Tuloihin nähden seuraavaksi suurin joulubudjetti on slovakialaisilla ja australialaisilla.

Paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti joulunajan kulutuksen trendi on nousujohteinen barometrin tulosten perusteella. Tämän vuoden kyselyyn vastanneista kotitalouksista lähes 65% ilmoitti käyttävänsä jouluun rahaa vähintään saman verran kuin viime vuonna, ja vain viidennes edellisvuotta vähemmän. Ferratumin ensimmäisessä joulubarometrissa vielä noin 40 % vastaajista kertoi joulubudjettinsa olevan kyseisenä vuonna edellistä pienempi. Suhteellisen joulubudjetin keskiarvo oli kaikki tutkimuksen maat huomioiden noin neljännes käytettävissä olevista tuloista, eli suunnilleen saman verran kuin viimevuotisessa joulubarometrissa. Suomessa vastaava luku oli tänä vuonna 20,8%.

Suomalaisten suosikklahjat eroavat ruotsalaisten vastaavista

Urheilutarvikkeet nousseet suomalaisten suosikkilahjojen joukkoon

Tämän joulun suosikkilahjojen kärkikolmikossa paikkansa säilyttivät viimevuotiselta listalta vain lelut ja pelit, joita hankitaan lahjaksi kaikista eniten kaikkien maiden tuloksia vertailtaessa. Lelujen ja pelien jälkeen suosituimpia lahjoja ovat tänä vuonna barometrin mukaan kirjat ja makeiset, kun taas vaatelahjat putosivat ehkä hieman yllättäen pois kärkikolmikosta. Tämänvuotiset tulokset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia Ferratumin ensimmäisen joulubarometrin vastaavien kanssa, sillä nyt toteutetussa tutkimuksessa on mukana monia uusia maita. Tällä lienee oma vaikutuksensa esimerkiksi suosituimpien lahjojen listaukseen.

Suomessa sen sijaan jaetaan myös tänä jouluna eniten pehmeitä paketteja ja seuraavaksi yleisimmin lahjapaketeistamme löytyy aattona urheilutarvikkeita. Lelut ja pelit eivät sen sijaan mahtuneet tänä vuonna ollenkaan suomalaisten suosikkilahjojen kärkiviisikkoon, paljastavat barometrin tulokset. Urheiluvälinelahjojen suosion äkillinen kasvu vuodessa vaikuttaisi olevan oma paikallinen ilmiömme. Kun suomalaisista vastaajista n. 15 % kertoi hankkivansa pukinkonttiin urheiluvälineitä, kaikista barometrin vastaajista näin teki vain 5%. Muuten tämän joulun suosituin lahja on suurimmassa osassa tutkimuksen maista on peli, lelu tai vaate. Virossa yleisin lahja tulee tänäkin vuonna olemaan kirja, Puolassa pakettiin laitetaan useimmiten kosmetiikkaa ja hollantilaiset muistavat toisiaan todennäköisimmin kulutuselektroniikalla.

Joulun loppulasku on suhteellisesti pienin Länsi-Euroopassa

Sekä euromääräisesti että suhteellisesti eniten rahaa lahjaostoksille ja muihin joulun menoihin kuluu Iso-Britanniassa, keskimäärin 1144 € joka on vajaa 40% kotitalouden käytettävissä olevien tulojen keskiarvosta. Euroissa mitattuina pienin joulubudjetti, 249 €, on bulgarialaisilla. Suhteellisesti pienimmän osan, 9,4%  tuloista joulun kulutus taas nielaisee Hollannissa. Näiltä osin tämänvuotiset tulokset tutkimuksesta ovat hyvin samankaltaiset kuin Ferratumin ensimäisessäkin joulubarometrissa. Suhteellisesti vähiten rahaa jouluun käytetään vauraissa länsimaissa kuten Hollannissa, Norjassa, Ranskassa, Kanadassa ja Ruotsissa. Läntisen Euroopan maista koko barometrin keskiarvoa enemmän rahaa joulunviettoon suhteessa tuloihin käytetään Iso-Britannian lisäksi vain Espanjassa ja Saksassa.

Lahjaostokset siirtyneet vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla verkkoon

Verkkokauppa kasvaa meillä ja muualla koko ajan, ja tämä näkyy myös Ferratumin joulubarometrin tuloksissa. Kaikki tutkimuksen maat huomioiden keskimäärin 21,6 % vastaajista ilmoitti tekevänsä jouluostoksia verkossa. Nousu viime vuoteen verrattuna on huomattava, sillä tällöin suurin verkkoshoppailijoiden osuus yhdessä maassa oli vain 19%. Yleisintä joululahjojen hankkiminen verkkokaupoista on Länsi-Euroopan maissa: Iso-Britanniassa, Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa yli neljännes vastaajista kertoi tekevänsä näin tänä jouluna. Viime vuonna Suomi oli verkko-ostosten yleisyyttä verrattessa barometrin kärkijoukossa, mutta tänä vuonna tätä mittaava lukemamme, 20,8%, jäi tutkimuksen keskiarvon alapuolelle. 

Tutustu Ferratumin Joulubarometrin tuloksiin kokonaisuudessaan allaolevasta linkistä!   

Ferratumin kansainvälinen joulubarometri 2015 

Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin