Suomalaiset keskivertoa säästäväisempiä lomalla

Kesälomabudjetit ovat nousussa! Ferratumin laaja kesäbarometri antaa vihjettä siitä, että pitkään jatkunut lama olisi viimein ohi. Tämä käy ilmi Ferratum Oyj:n Kesäbarometri 2016™ –tutkimuksesta, johon vastasi peräti 17 600 kotitaloutta 19 maassa. Jopa 79 prosenttia kotitalouksista aikoo kesälomalla joko lisätä kulutustaan tai pitää sen ennallaan vuodentakaiseen verrattuna. Kulutushalut ovat vuodessa selvästi lisääntyneet: vuonna 2015 samassa kyselytutkimuksessa 72 prosenttia vastaajista ilmoitti lisäävänsä tai pitävänsä kesäkulutuksen ennallaan. Tutustu Ferratumin tarjoamiin pikalainoihin täältä!

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon näissä maissa keskimäärin käytetään rahaa kesälomanviettoon ja kuinka suuri tämä rahamäärä on suhteessa kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin kussakin maassa. Barometriin vastanneilta kysyttiin myös, että minkälaisiin asioihin he lomalla rahojaan käyttävät ja kuinka paljon kotitaloudet käyttävät pankkien mobiilipalveluita kesäloman aikana. Tutkimus teetettiin Ferratum Groupin nykyisille asiakkaille 18 eri Euroopan maassa ja Kanadassa verkkokyselynä, joka sisälsi samat standardoidut kysymykset jokaisessa maassa.

Suomalaisten kesäbudjetti on euromääräisesti keskimääräistä korkeampi

Eniten rahaa kesälomaan kulutetaan Saksassa, jossa keskimääräinen perhe käyttää jopa 71 % käytettävistä olevista tuloistaan kesällä. Myös Ranskassa ollaan valmiita panostamaan kesälomaan: tuloista 60 prosenttia kuluu erilaisiin kesämenoihin. Itä-Euroopan maissa kansalaiset käyttävät niin ikään suhteellisesti suuren osan rahoistaan kesälomaansa, kuten Bulgariassa 65 %, Romaniassa 57 % ja Tsekissä 56 %. Suomalaiset ovat huomattavasti varovaisempia: kesälomaan kuluu keskimäärin 35 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

Suomalainen käyttää kesälomaansa keskimäärin 871 euroa kotitaloutta kohti. Summa on eurooppalaista keskiarvoa –696 euroa– selvästi korkeampi. Tätä selittää osittain Suomen korkea hintataso: kotimaan matkailua suosivat suomalaiset saavat pulittaa kovempia hintoja kuin esimerkiksi tsekit. Heillä keskimääräinen kesälomabudjetti on vain 416 euroa, vaikka se onkin 56 prosenttia kaikista käytettävissä olevista tuloista.

Kesäloman kulutuskohteista suurin suosikki on kotimaan matkailu

Tutkimukseen osallistuneiden maiden keskuudessa keskimääräisesti suosituin kulutuskohde kesäloman aikana on kotimaan matkailu. Seuraavalla sijalla ovat vaateostokset ja kolmantena ravintoloissa ja baareissa käyminen. Suomalaisten kotitalouksien osalta barometrin tulokset ovat melko yhtenevät. Suurimman osan suomalaisten lomabudjetista vie juurikin kotimaassa matkailu ja seuraavina kulutuskohteina ovat erilaiset perhe- ja kesätapahtumat, sekä juhliminen (sisältäen ravintoloissa ja baareissa käymisen). Perhetapahtumat ja kesäjuhlat löytyvät barometrissä kaikkien vastanneiden maiden yhteisistä tuloksista sijalta 4.

Kanadassa suurimman osan kesäloman varoista menee vapaa-ajan harrastuksiin, kuten veneilyyn, golfiin ja retkeilyyn. Bulgariassa kotitalouksien suosituimpana kulutuksen kohteena ovat puutarha ja mökki, kun taas puolalaisten kesäbudjetista valtaosan haukkaa juhliminen. Ruotsalaisten kotitalouksien keskimääräinen kesälomakulutus on suomalaisten kulutusta suurempi.  Kesälomalla kulutus on käytettävissä olevista tuloista hieman yli 40 %, joka on euromääräisesti noin 1300 euroa. Tanskalaiset puolestaan kuluttavat kesälomaansa euromääräisesti saman verran kuin suomalaiset kotitaloudet, eli noin 870 euroa. Prosentuaalisesti tanskalaisten kulutus kesälomalla on kuitenkin kaikista barometriin osallistuneista pienin, 29 %.

Mobiilipankki- ja AirBnB-palveluita käyttävien kotitalouksien osuudessa suuria eroja

Kesälomallaan pankkipalveluita mobiilisti käyttäviä kotitalouksia löytyy erityisen paljon Kanadasta ja Ruotsista. Molemmissa maissa kyseinen määrä on yli 91 %. Toisesta ääripäästä löytyy esimerkiksi Tanska (37,35 %) ja Bulgaria (35,36 %). Vähiten mobiilipankkipalveluita käyttäviä kotitalouksia on kuitenkin Espanjassa, jossa kyseinen luku on vain noin 29 %. Suomalaisista kotitalouksista mobiilipankkipalveluita käyttää hieman keskimääräistä suurempi osuus, eli noin 70 %.

Erilaisia AirBnB-palveluita käytetään barometrin tulosten mukaan vielä melko vähän. Eroja löytyy kuitenkin huomattavasti, sillä AirBnB-palveluita käyttävät prosentuaalisesti eniten tsekkiläiset kotitaloudet (4,69 %) ja vähiten norjalaiset kotitaloudet (vain 0,01 %). Itä-eurooppalaiset kotitaloudet ovat barometrin mukaan kyseisten palveluiden kovimpia käyttäjiä: Tsekin jälkeen kärjestä löytyvät Bulgaria, Slovakia ja Romania. Suomalaisista kotitalouksista AirBnB-paleluita käyttää vain noin 0,7 prosenttia.

Lue lisää: Ferratumin kesäbarometri 2016 

Talouselämä: Eurooppalaiset käyttävät kesälomallaan enemmän rahaa kuin aiempina kesinä

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: