Kansainvälinen naistenpäivä ja tasa-arvoinen talous

26.11.2020#Yleinen

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty ympäri maailmaa maaliskuun 8. päivänä jo 1900-luvun alusta saakka. Yhdistyneet kansakunnat vahvisti päivän viralliseksi naistenpäiväksi vuonna 1975, jolloin vietettiin kansainvälistä naisten vuotta. Tällöin maaliskuun alun juhlapäivä sai viralliseksi nimekseen Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä. Joissain maailman maissa naistenpäivä on virallinen juhlapäivä, mutta Suomessa sitä juhlitaan epävirallisemmin menoin.

Vuosisata, joka vahvisti naisten oikeuksia

Suomi on aina ollut tienraivaaja naisten oikeuksien puolustajana. Naisten asemaa vahvistettiin monin eri tavoin erityisesti 1800-1900-luvuilla, jolloin luotiin monia uusia säädöksiä esimerkiksi naisten äänioikeuteen, itsemääräämisoikeuteen ja sosiaalisiin uudistuksiin liittyen. Vuonna 1870 lakitettiin ensimmäinen nainen ylioppilaaksi Suomessa ja koko Pohjoismaissa, kaksitoista vuotta myöhemmin Suomen ensimmäinen naismaisteri sai tutkintotodistuksensa.

Vuonna 1906 naiset saivat äänioikeuden valtiollisiin vaaleihin ensimmäisenä Euroopassa ja vaalikelpoisuuden ensimmäisenä maailmassa. Vuonna 1907 Suomen eduskuntaan nousi kansanedustajiksi peräti 19 naista. Kymmenen vuotta myöhemmin naiset saivat äänioikeuden myös kunnallisvaaleissa.

Naisten asema parisuhteessa parani roimasti 1900-luvulla: naiset saivat oikeuden ansiotyöhön ilman aviomiehen suostumusta, uusi avioliittolaki vapautti vaimon miehensä holhouksesta ja äitiyslain muutokset vahvistivat naisten asemaa entisestään. Vuonna 1962 naisten taloudellinen asema vahvistui, kun Suomi ratifioi ILO:n samanpalkkaisuussopimuksen. Tämä tarkoitti, että samanarvoisesta työstä tuli jatkossa saada sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Onko Kansainvälinen naistenpäivä yhä tarpeellinen juhla?

Naisten oikeudet ovat kasvaneet vuosikymmenten kuluessa kohisten, joten tarvitaanko enää erikseen päivää, joka muistuttaa tasa-arvon tärkeydestä? Eikö naisten oikeuksien pitäisi olla mielessä vuoden jokaisena päivänä? Vaikka naisten asema Suomessa on moneen muuhun maahan verrattuna hyvä, työtä riittää yhä. Naisten oikeuksien puolesta taisteleminen on yhtä lailla miesten oikeuksien tukemista, eikä näin ollen keneltäkään pois. Siinä, missä naisille luodaan mahdollisuuksia taloudelliseen riippumattomuuteen, työelämään ja politiikkaan, saavat miehet uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi kotiin ja lapsiin liittyen.

Pohjimmiltaan naisten oikeuksien ajamisessa on kyse siitä, että jokainen meistä on samanarvoinen ja yhtä arvokas. Arvostus luo vapautta ja edistää itsenäisyyttä. Kaikilla tulee olla oikeus valita asuinpaikkansa, parisuhteensa ja muut elämän peruselementit ilman, että esimerkiksi taloudelliset asiat tulevat esteeksi omien unelmien tielle. Todellisuus nimittäin on, että moni nainen elää taloudellisista syistä puolisonsa vallan alla, ilman täyttä päätäntävaltaa omasta elämästään.

Palkkaerojen tasaaminen vaatii edelleen työtä

Suomessa on vielä paljon tehtävää naisten ja miesten taloudellisen tasa-arvon suhteen. Vuoden 2019 lopussa naisten palkat olivat koko työmarkkinoilla keskimäärin 16% miesten palkkoja pienempiä. Palkkaeroissa valtion, kunnan ja yksityisten työnantajien sektoreilla oli hieman vaihtelua, mutta ne olivat kaikki 12-14% naisten tappioksi. Palkkojen tasa-arvoistuminen on edennyt hitaasti, ja tehtävää sen suhteen riittää vielä paljon.

Palkkaerot johtuvat monista syistä, mutta niihin vaikuttaa mm. se, että naisvaltaisilla aloilla palkkataso on usein miesvaltaisia aloja matalampi. Koulutuksella palkkaeroja ei voida selittää, sillä naiset ovat Suomessa usein miehiä koulutetumpia, mutta ansaitsevat silti miehiä vähemmän kaikilla koulutustasoilla. Tuloeroihin vaikuttaa myös se, että naiset mielletään usein kodin hengettäriksi, jotka hoitavat perheen ja kodin miehen keskittyessä uraan. Miesten tulokehitys onkin usein nopeampaa, sillä naisten mahdollisuutta kehittää omaa tulotasoa hidastavat pidemmät perhevapaat ja vastuu työn ulkopuolisista asioista. Positiivista kehitystä taloudellisen tasa-arvon kannalta on kuitenkin se, että miehet ottavat nykyään yhä enenevissä määrin vastuuta työn lisäksi myös kodin asioista.

Epätasa-arvoista palkkaeroa, joka ei johdu esimerkiksi koulutukseen, työkokemukseen tai perhetilanteeseen liittyvistä eroista, kutsutaan selittämättömäksi palkkaeroksi. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöt, jotka tekevät samoja työtehtäviä samalla koulutustaustalla ja kokemuksella, saavat eri palkkaa sukupuolesta riippuen. Selittämättömästä palkkaerosta tulisi päästä eroon, jotta meillä on mahdollisuus luoda aidosti taloudellisesti tasa-arvoinen maa.

Mitä voimme tehdä taloudellisen tasa-arvoisuuden eteen?

On monia asioita, joita voimme tehdä edistääksemme taloudellista tasa-arvoa Suomessa. Yksi tapa on tukea naisia työllistymisessä sekä työn ja perheen yhdistämisessä. Näin naiset saavat kartutettua parempia eläketuloja sekä turvaavat talouttaan nyt ja tulevaa varten. Työnantajien tulee valvoa säännöllisesti, ettei naisten ja miesten välille synny selittämättömiä palkkaeroja. Mahdollisiin palkkaeroihin ja epäkohtiin tulee puuttua heti, minkä lisäksi naiset voivat itse hakeutua aktiivisesti positioihin, joissa heillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Taloudellinen tasa-arvoisuus tarkoittaa mahdollisuutta luoda itselle taloudellinen turva ja tulevaisuus sukupuolesta riippumatta. Omien unelmien toteuttamisen tai arjen hankintojen ei tulisi olla riippuvaisia kumppanista, vaan jokaisella meillä tulee olla oikeus päättää omista talousasioistamme. Oman talouden hallinta ja esimerkiksi oman eläkkeen turvaaminen ajoissa antavat mahdollisuuden hengittää helpommin. Taloudellinen riippumattomuus vahvistaa itsevarmuutta ja antaa rohkeutta toteuttaa omia unelmia. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisella meillä on mahdollisuus pitää oman talouden ohjat omissa käsissä.

Lue lisää miesten ja naisten välisistä palkkaeroista Suomessa: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/sukupuolten-palkkaero

Lue lisää Kansainvälisestä naistenpäivästä Suomessa: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-naistenpaiva

Ferratum on pankki, joka mahdollistaa unelmien toteuttamisen helposti ja vaivattomasti – olipa sitten kyseessä lahja jollekin tärkeälle, panostus omaan hyvinvointiin tai sijoitus tulevaan vaurastumiseen. Kaikki lainat tulee aina ottaa harkiten, mutta lainan ottamista ei kannata turhaan jännittää. Me olemme täällä sinua varten jokaisessa elämäntilanteessa!

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: