Muistilista oman talouden perustermeistä

Joku viikko sitten kerroimme blogissamme, että vaikka aktiivisuus talousasioissa vaihtelee paljon, ovat tavallisimmat talouskäsitteet suomalaisilla hyvin hallussa yleisellä tasolla. Jatkamme nyt saman aihepiirin ympäriltä ja käymme tarkemmin läpi muutaman joka kodin tärkeän taloustermin. Osaatko itse kertoa mikä on esimerkiksi viite- ja marginaalikoron ero? Entä miten inflaatio käytännössä vaikuttaa? Kertaa nämä termit merkityksineen alta!  

Korko

Korko on käytännössä hinta, jonka maksat lainasta (poislukien mahdolliset hallinnointikulut). Lainatyypistä riippuen sille ilmoitetaan yleensä vuosi- tai kuukausikorko. Todellinen vuosikorko huomioi kaikki lainaan sisältyvät kulut, mutta esimerkiksi lyhytaikaisissa kulutusluotoissa kuukausikorko usein kuvaa paremmin todellisia kustannuksia. Koron suuruuteen vaikuttavat lainan määrä, laina-aika ja lainanmyöntäjän määrittelemä riski. Esimerkiksi asuntolainoissa korko muodostuu viitekorosta ja pankin omasta marginaalista, kun taas Ferratumin lainatuotteissa korkoprosentti on aina kiinteä ja kaikille asiakkaille sama.

Viitekorko

Viitekorko on markkinakorko, joka heijastaa yleistä korkotasoa. Viitekorkona käytetään joko euromaiden yhteistä Euriboria tai yksittäisen pankin omaa Prime-korkoa. Tavallisesti pankkilainaa hakeva asiakas saa valita itselleen sopivimman viitekorkovaihtoehdon, jonka päälle lisätään pankin oma marginaali. Pienemmissä kulutusluottojen tapaisissa lainoissa käytetään yleensä kiinteää korkoa.

Marginaalikorko

Marginaalikorko on pankin lainaamalleen rahalle itse määrittelemä hinta. Pankki neuvottelee viitekoron päälle lisättävän marginaalin erikseen jokaisen lainanhakijan kanssa. Marginaalin suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi lainanhakijan asiakkuustyyppi pankissa ja tämän taloudelliset olosuhteet. Ferratumin kuluttajalainatuotteissa korkoprosentti on kaikille myönteisen luottopäätöksen saaneille asiakkaille sama.  

Inflaatio

Inflaation vaikuttaessa käytettävissä olevan rahan arvo alenee, joka taas johtaa yleisen hintatason nousuun. Yksinkertaistettuna inflaatio toimii niin, että vaikka käytettävissä olevat tulot säilyisivät euromääräisesti samana, inflaation kasvaessa rahamäärällä saa yhä vähemmän hyödykkeitä. Inflaatio kannattaa huomioida myös jokapäiväisen talouden suunnittelussa, sillä rahan arvon laskiessa sama vaikutus koskee myös mahdollisia säästöjä. Toisaalta samasta syystä johtuen kiinteän omaisuuden, kuten asunnon tai kesämökin, arvo nousee. Kiinteäkorkoisissa lainoissa nimelliskorko pysyy aina samana inflaatiosta huolimatta, mutta yleinen korkotaso saattaa mahdollisesti nousta. 

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: