Miten ja milloin antaa lapselle viikkorahaa?

Viikkoraha on lapsen ensimmäisiä kosketuksia raha-asioihin. Tällöin lapset oppivat perusteet rahankäytöstä, omien rahojen hallinnasta ja he myös kehittävät arvostuksensa rahaa kohtaan.

Kuinka paljon viikkorahaa lapselle tulisi antaa, milloin ja miksi? Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä lasten vanhemmille, joita kannattaa miettiä tarkkaan.

1. Milloin?

Tähän ei ole sääntöä. Taskurahan antaminen ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys, vaan se myös antaa lapselle ymmärrystä ja arvostusta rahaa kohtaan sekä auttaa lasta ymmärtämään miksi ja miten hän voi ansaita viikkorahansa.

2. Miksi?

Tavoite viikkorahan antamisessa pitäisi aina olla vastuullisuuden ja itsenäisyyden opettaminen. Viikkorahan antamisen ei pitäisi koskaan antaa negatiivista viestiä, kuten ”hei tässä sinulle 10 euroa, tee mitä haluat – äläkä tule enää häiritsemään meitä.”

Viikkoraha opettaa lapsellesi, kuinka rahaa ansaitaan, esimerkiksi palkkiona kotitöistä.

3. Kuinka paljon?

Rahasumman valitseminen voi olla hankalaa monille vanhemmille. Paras lähestymistapa on aloittaa pienestä summasta ja kasvattaa viikkorahaa lapsen kasvaessa.

Aluksi summa voi olla sen suuruinen, että lapsi saa ostettua karkkia kaupasta. Kun lapsi kasvaa, viikkorahan määrää voi kasvattaa sen verran, että sillä saa ostettua kirjoja, tietokonepelejä ja vaatteita.

Kun lapsi ansaitsee viikkorahansa, se opettaa hänelle säästämisen tärkeyden. Eli jos jotain todella haluaa, sitä varten on säästettävä itse rahaa.

4. Kuinka usein?

Se, kuinka usein lapselle annetaan rahaa, vaihtelee lapsen iän ja sen mukaan, mihin he haluavat rahansa käyttää. Kuten sanottu, on hyvä aloittaa pienemmillä summilla, jotka maksetaan lapselle säännöllisesti.

5. Mitä varten?

Monet vanhemmat miettivät pitäisikö viikkoraha ja sen summa perustua jonkinlaiseen palkitsemis- ja rankaisemisjärjestelmään, esimerkiksi kouluarvosanoihin, kotitöihin tai hyvään käyttäytymiseen.

Emme suosittele palkitsemis- ja rankaisemisjärjestelmän käyttöä viikkorahan osalta, vaikkakin viikkoraha pitäisi perustua johonkin askareeseen, esimerkiksi kotitöiden tekeminen on hyvä lähestymistapa viikkorahan ansaintaan, sillä se opettaa lapselle sekä auttamisen että työskentelyn ja palkan ansaitsemisen tärkeyden.

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: