Lasten ja nuorten talousosaaminen on osa hyvinvointia

Vaikka voisi kuvitella, että oman talouden hallinta tulee ajankohtaiseksi vasta teini-iän loppupuolella, itsenäistymisen ja aikuisuuden kynnyksellä, opitaan rahankäyttöä sekä siihen liittyviä taitoja ja asenteita jo varhaislapsuudesta lähtien. Ei ole aivan sama, kuinka rahasta puhutaan kotona tai millaisia kulutusvalintoja vanhemmat tekevät arjessa. Pienet silmäparit imevät itseensä kaiken tiedon ja soveltavat sitä myöhemmin omassa elämässään.

On tutkittu, että vanhempien talousongelmat jatkuvat usein seuraavassakin sukupolvessa, mutta tietoisella talouskasvatuksella on mahdollista auttaa lasta välttymään turhilta talousongelmilta. Etenkin lapsilla medialukutaito ja ymmärrys rahan suhteen on vielä hyvin kehittymätöntä, eikä somen ja digitaalisten palveluiden kautta silmissä vilisevä tietotulva ole nuoruudessakaan helppoa hallita. Vanhemman tai muun turvallisen aikuisen kanssa asioiden opettelu luo tasapainoisemman pohjan tulevaisuuden talousosaamiselle.

Viikkoraha on hyvä keino harjoitella säästämistä

Oman talouden hallinta on tärkeä kansalaistaito, joka on myös tärkeä osa hyvinvointia ja elämänhallintaa. Onkin erityisen tärkeää, että talouteen ja kulutukseen liittyviä taitoja ryhdytään harjoittelemaan kotona ikätasoon sopivalla tavalla jo pienestä pitäen. Lapset heijastavat arjessa näkemiään asioita luontaisesti leikkeihinsä. Esimerkiksi kauppa- ja kioskileikit ovat hyvä esimerkki leikistä, jossa harjoitellaan rahankäyttöä.

Viikkoraha on kiistelty aihe, jonka suhteen löytyy monta koulukuntaa. Olipa viikkorahan maksamisen peruste mikä tahansa, lapselle annettu oma raha on mainio keino auttaa lasta oppimaan arjen taloutta omaan ikätasoon nähden. Esimerkiksi rahan arvoa, säästämistä ja sijoittamista voi harjoitella hyvin helposti arjen pienten päätösten keskellä. Kun lapsi saa tehdä omien rahojensa suhteen omat päätökset, kasvaa ymmärrys rahankäyttöön aivan eri tavalla verrattuna siihen, että asioita vain kävisi läpi puheen tasolla. Käytännön esimerkit ja konkretia auttavat lasta ymmärtämään taloutta kokonaisuutena.

Nuorille pitää puhua rahan lisäksi arjen taloudenhallinnasta

Nuoruus on rahankäytön kannalta tärkeää aikaa, sillä nuoruudessa opitut kulutustottumukset heijastuvat vahvasti aikuisuuteen. Monet nuoret kokevat, ettei oman talouden hallinnasta tai rahankäytöstä puhuta riittävästi, vaan oletetaan, että nuoret oppivat itsekseen arjen taloudenhallintaan liittyvät asiat. Rahasta tulee kuitenkin keskustella avoimesti ja vastata nuoren mielessä pyöriviin kysymyksiin.

Nuorelle on tärkeää opettaa fiksun rahankäytön lisäksi myös monia päivittäisiä käytännön asioita, kuten laskujen maksamista, pankissa asiointia, säästämistä, sijoittamista sekä taloudenhallinnan avaintermejä. On hyvä, että nuori ymmärtää esimerkiksi, kuinka korko muodostuu lainalle ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Nuoren tulisi myös ymmärtää, että omilla taloudellisilla valinnoilla on merkitystä. Mitä tapahtuu, jos en maksa laskujani ajoissa? Mitä vaikutuksia maksuhäiriömerkinnällä on arjessani?

Oma puhelinlasku on hyvä tapa harjoitella laskujen maksamista. Säästämistä voi harjoitella esimerkiksi oman mopon tai muun isomman hankinnan suhteen niin, että vanhemmat maksavat puolet, jos nuori säästää itse toisen puoliskon kasaan. Arjen rahankäytön opetteluun sopii puolestaan vaikkapa omien hygieniatuotteiden hankinta vanhempien antaman budjetin rajoissa. Omien menojen ja tulojen seurantaa sekä budjetointia kannattaa alkaa opettaa viimeistään teini-iässä, sillä taidosta on merkittävä hyöty silloin, kun nuori muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen. Myös puskurirahaston ylläpitämisestä on hyvä keskustella ajoissa, jotta nuori pystyy jo itsenäisen elämän alusta saakka toteuttamaan henkilökohtaisen talouden valinnat järkevästi.

Opeta nuorelle ainakin nämä:

  • Arjen budjetointi (tulojen ja menojen seuranta)
  • Menojen priorisointi, mikäli talous on tiukilla
  • Säästämisen ja puskurirahaston tärkeys
  • Sijoittaminen ja ASP-tili ensiasuntoa varten
  • Päivittäisten pankkiasioiden hoito ja laskujen maksamisen rutiini
  • Pankki- ja luottokorttien erot, hyödyt ja riskit
  • Lainojen ja luottojen toimintamallit
  • Palkkaneuvotteluiden perusteet
  • Taloudellisten valintojen merkitys omaan elämään

Käy läpi lainat, luotot ja muut maksuvaihtoehdot

Nuoruusiässä ymmärrys erilaisista tarjolla olevista luotoista, maksuvaihtoehdoista ja digimaailman tarjoamista maksutavoista ei ole vielä valmis. Riski päätyä esimerkiksi velkakierteeseen täysi-ikäisenä on korkeampi, ellei riskejä erilaisten maksutapojen ja rahankäytön suhteen ole käyty läpi kotona. Digitaalisessa maailmassa rahan käsite on aikuisillakin välillä hämärtynyt, kun rahaa ei perinteiseen tapaan nähdä enää konkreettisesti lompakossa, vaan ainoastaan lukuina puhelimen tai tietokoneen ruudulla. Piilokulutus ja rahan huomaamaton käyttö on nykyään tehty hyvinkin helpoksi.

On tärkeää, että nuorelle opetetaan erilaisten lainojen ja luottojen toimintamallit sekä osamaksusopimusten ja muiden maksutapojen toiminta. Nuoren tulisi ymmärtää, ettei maailmassa ole ilmaista lainaa, vaan lainasta joutuu aina maksamaan korkoja sekä käsittelymaksuja. Laina tulee myös aina maksaa takaisin eli kyse ei ole siinäkään mielessä ilmaisesta rahasta. Mikäli nuori oppii jo varhain, että kilpailuttamalla useamman vaihtoehdon, voi löytää itselleen parhaiten löytyvän hinta-laatusuhteen, tulee hän todennäköisemmin tekemään taloudellisesti järkevämpiä päätöksiä tulevaisuudessa.

Lainoista ja luotoista keskustellessa on hyvä tuoda ilmi, että arjen peruskulut tulisi pystyä kattamaan tavallisilla tuloilla, eikä niihin tulisi käyttää lainaa. Arjen yllättävät kulut tai kertaluontoiset isommat hankinnat ovat eri asia, joihin voi riittävällä harkinnalla ottaa lainaa, jos oma budjetti sen sallii. Näihin hankintoihin voi myös säästää, jolloin välttyy lainan kulujen ja korkojen maksamiselta. Nuoren on tärkeää oppia tunnistamaan vastuulliset ja luotettavat luotonmyöntäjät, jotka eivät myönnä lainaa, joka ylittää hakijan maksukyvyn. Tässä aihepiirissä korostuu myös arjen budjetoinnin ja oman talouden ymmärtämisen tärkeys.

Some ja sosiaaliset tilanteet luovat paineita nuorten talouteen

Nuoresta voi tuntua nololta ilmoittaa kavereille, ettei hänellä ole varaa johonkin. Pienestä pitäen opetetut taloustaidot auttavat nuorta pitämään omat taloudelliset rajat itsevarmemmin. On tärkeää, että nuori ymmärtää, ettei raha ole todellisissa ystävyyssuhteissa merkityksellistä, eikä omaa taloutta kannata koskaan ajaa liian tiukalle sosiaalisten syiden vuoksi.

Myös some luo tietynlaista illuusiota toisten taloudellisesta tilanteesta. Kun medialukutaito ei ole vielä täysin kehittynyt, voi somesta saada vääränlaisen kuvan ikätovereiden taloudesta. Tämä voi aiheuttaa huonommuudentunnetta ja kateutta. Sosiaalisen median lukutaito onkin nykypäivänä erityisen tärkeä osa nuorten kasvua ja kehitystä. Riittävät taloudenhallinnan taidot antavat puolestaan nuorelle tunteen oman elämän hallinnasta, jolloin sosiaaliset paineet vaikuttavat heihin vähemmän. Kun tietää oman taloutensa tilan ja rajat, on huomattavasti helpompi pitää puolensa sosiaalisessa viidakossa.

Lapsen luonne vaikuttaa talouskasvatukseen

Toiset lapset ovat luontaisesti taitavampia rahan kanssa tai järjestelmällisempiä oppimaan uusia taitoja. Toisilla esimerkiksi impulssit ja kärsimätön luonne nostavat puolestaan riskiä taloudenhallinnan vaikeuksiin tulevaisuudessa. Taloustaitojen opettamisen ohella tulisikin varmistaa, että talouteen liittyvät asenteet ja rutiinit kehittyvät positiiviseen suuntaan, tukemaan tasapainoista ja tervettä arjen taloutta. Asenteilla on nimittäin usein suurempi merkitys taloudenhallintaan verrattuna taloudelliseen tietämykseen: arjen taloudenhoito hankaloituu, jos tietoa raha-asioiden fiksusti hoitamisesta on riittävästi, mutta asenne on pielessä.

Arjen taloustaitojen lisäksi on tärkeää, että lapset ja nuoret ymmärtävät, ettei raha määritä ketään ihmisenä. Jokaiselle tulee nimittäin elämässä eteen hetkiä, jolloin talous on tiukemmalla. Esimerkiksi työttömyys, yllättävä sairastuminen, lomautus, ero tai läheisen kuolema vaikuttavat usein merkittävästi arjen talouden tasapainoon. Lasten ja nuorten on hyvä oppia, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa vaikeuksista huolimatta omaan taloudelliseen tilaansa sekä vaurastumiseensa.

Velkaantumisen ja vakavien talousongelmien ehkäisemiseksi on tärkeää, että nuoret oppivat sen, että talousongelmien uhatessa täytyy pyytää ajoissa apua tilanteeseen. Mitä pidemmälle talousahdinko ajautuu, sitä kauemmin sieltä kestää kaivautua pois. On myös hyvä käydä läpi, miltä tahoilta apua voi hakea ja kuinka tulee toimia, jos talous joutuu yllättäen tiukalle. Hyvät taloustaidot antavat vakaan pohjan taloudellisesti tasapainoiselle tulevaisuudelle!

Lue blogistamme opiskeluajan taloudenhallinnasta.

Lisää tietoa aiheesta:

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/oman-talouden-hallinta/lasten-ja-nuorten-talous/

https://www.youtube.com/watch?v=zNPuFi6tKOQ

 

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: