Digitaalinen talousosaaminen on tullut jäädäkseen – tiedätkö mitä se on?

Talousosaaminen on kansalaistaito ja tärkeä elämänhallinnan osa-alue. Ennen pankkiasioita hoidettiin pitkälti yhden pankkiasiakkuuden taktiikalla niin, että kaikki pankki- ja laina-asiat pidettiin keskitetysti yhden pankin alaisuudessa. Omaan pankkivirkailijaan haluttiin luoda hyvä ja luotettava suhde, sillä kaikki pankkiasiat hoituivat hänen kanssaan kasvotusten konttorissa. Digitalisaation myötä isot liikepankit ovat siirtäneet palveluitaan entistä enemmän verkkoon ja mobiiliin sekä vähentäneet fyysisten pankkikonttoreiden määrää. Itsepalvelu on tullut tämän myötä jäädäkseen pankkimaailmaan!

Digitaalisuus ei ole huono asia, vaan mahdollisuus siihen, että omat raha-asiat voivat olla hajautetusti useamman toimijan alla. Vanhan kansan mukaan kaikkia omenoita ei kannata laittaa samaan koriin – sama pätee myös pankkimaailmassa. Yhdessä pankissa voi olla palkkatili ja asuntolaina, autorahoitus voi puolestaan olla erilliseltä toimijalta. Kolmannesta pankista voi olla parempien ominaisuuksien vuoksi säästötilit ja sijoitukset. Neljännestä pankista löytyy puolestaan luottokortti, joka on hankittu kenties sen erinomaisen bonuspisteiden tai kanta-asiakasohjelman vuoksi. Lisäksi verkkokauppojen osamaksut ja muut lainat saattavat olla eri tahoilta.

Tiedätkö oman arkesi kulurakenteen?

Osamaksujen yleistyminen verkkokaupoissa on synnyttänyt tilanteen, jossa verkkokaupasta ostaminen on erittäin helppoa. Helppous on hienoa, mutta siinä piilee kuitenkin myös riskejä. Ostokset eivät esimerkiksi näy pankkitililläsi tai luottokortillasi varauksina, vaan ne ovat täysin eri tahon hallinnalla. Silti kaikki nämä ostot ja kulut ovat tärkeä osa oman talouden rakennetta. Mistä raha tulee? Missä raha on? Mihin se menee?

Erilaisten digitaalisten finanssituotteiden yleistymisen myötä korostuu digitaalinen talousosaaminen eli tieto, taito, asenne ja käyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä. Kun oma talous on hajautettuna monen toimijan alle, voi olla vaikea hahmottaa, millainen oman arjen kulurakenne todellisuudessa on ja kuinka se on suhteutettu omiin tuloihin. Kokonaisuutta hämärtää lisäksi usein se, että kaikki tapahtuu digitaalisesti, eikä raha ole koskaan fyysisesti käyttäjänsä kädessä. Mitä useammalle toimijalle omat raha-asiat on hajautettu, sitä enemmän omaa aktiivisuutta tarvitaan kokonaisuuden hallintaan.

Digitaalinen talousosaaminen on yksinkertaisimmillaan oman talouden kokonaisuuden hallintaa: kulujen ja menojen täsmäystä palkkapäivänä, oman talouden suunnittelua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, henkilökohtaisen budjetin rakentamista sekä talouden eri osa-alueiden hallintaa, jotta kokonaiskuva säilyy kirkkaana. Digitaalisuus luo paljon mahdollisuuksia tehostaa omaa taloutta ja säästää rahaa. Omaan elämäntilanteeseen sopivat pankkipalvelut voi rakentaa helposti useamman toimijan alle, kun oman talouden kokonaiskuva on hallussa.

Tee selkeä budjetti ja pidä kirjaa kokonaisuudesta

Etenkin silloin, kun omat raha-asiat on hajautettu useamman toimijan alle, on tärkeää olla kirkas kokonaiskuva siitä, missä ja kuinka omat talousasiat ovat hoidossa. Verkkokauppojen muutaman kympin tai satasen osamaksuista kertyy kuukausitasolla nopeasti iso kokonaissumma, eikä taloudellisia päätöksiä ole helppo tehdä, jos kokonaisuus on hukassa. Arjen budjettiin vaikuttavat kaikki kulut, olivatpa ne sitten suuria tai pieniä.

Arjen budjetointi on taloudellisen osaamisen ja elämänhallinnan kivijalka, joka jokaisen olisi hyvä rakentaa. Budjetti on yksinkertainen tehdä: laske oman taloutesi tulot ja menot, huomioiden mahdollisimman tarkasti kaikki numerot. Jos et ole varma, mistä lähteä liikkeelle, aloita käymällä läpi kaikki tiliotteet ja laskut yhden kuukauden ajalta. Tämä auttaa pääsemään alkuun oman arjen kulurakenteen hahmottamisessa. Jos raha-asiat on hajautettu useamman pankin tai rahoituslaitoksen alle, voit koota kaikki kulut esimerkiksi Excel-tiedostoon tai muuhun taulukkoon. Merkitse taulukkoon, mistä kyseinen velka tai kulu on sekä mitkä ovat sen kuukausilyhennys ja kulut. Saatat yllättyä, kuinka monelta taholta tiliotteita ja laskuja löytyy!

Mikäli matkaan on ajan saatossa kertynyt useampia osamaksuja, luottokortteja ja muita velkoja, on järkevää laskea, kuinka paljon kuluja näistä veloista tulee kuukausitasolla. Jokainen yksittäinen velka kerryttää kuukaudessa lainanlyhennyksen lisäksi kuluja mm. korkojen ja lainanhoitokulujen muodossa. Jos sinulla on useita pienempiä velkoja, harkitse lainojen yhdistämistä sen sijaan, että maksat pieniä summia pois useammasta velasta. Näin saat usein edullisemman koron sekä säästät lainojen kuluissa. Rahansäästön lisäksi tässä piilee se etu, että talouden kokonaiskuva yksinkertaistuu, kun näet koko velkatilanteen yhdeltä laskulta.

Selvitä, mitkä arjen kulut joustavat tiukassa paikassa

Omasta budjetista ei kannata joustaa turhan takia, mutta joskus elämässä tulee eteen tilanteita, jotka vaativat budjetin uudelleenlaskemista ja hetkellisiä muutoksia talouteen. Oman talouden hallinnassa on tärkeää ymmärtää se, kuinka sen eri osat joustavat tarvittaessa vai joustavatko lainkaan. Esimerkiksi vuokranantaja ei herkästi suostu vuokravapaaseen kuukauteen, mutta pankki voi puolestaan antaa asuntolainaan lyhennysvapaata. Taloyhtiön vastike on puolestaan jälleen kiinteä kulu, josta ei voi joustaa. Luottokortteja on mahdollista lyhentää pienemmissä erissä, ja monissa kulutusluotoissa on myös mahdollisuus lyhennysvapaaseen. Selvitä etenkin arjen isojen kulujen osalta niiden joustavuus ja tee suunnitelma, kuinka voit toimia tiukan paikan tullen.

Vaikka alkuun Excelin tai taulukon kasaaminen voi tuntua työläältä, toimii se mainiona työkaluna tulevaisuudessa. Voit päivittää taulukkoon tuoreet numerot aina, kun tilanteesi muuttuu sekä seurata esimerkiksi lainojen lyhentämisen vaikutusta budjettiisi. Näin saat yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan oman taloutesi tilasta sekä pystyt seuraamaan omaa talouttasi paremmin. Oman talouden seurantaan on olemassa myös useita mobiiliapplikaatioita.

Asenne ja ympäristö vaikuttavat rahankäyttöön

Etenkin nuorten voi olla haastavaa hypätä itsenäiseen elämään digitaalisessa pankkimaailmassa, jossa erilaisia vaihtoehtoja kurkkii joka kulman takana. Toiset on kasvatettu tiukasti siihen, ettei velkaa oteta, kun taas toisille osamaksut ja luottokortit ovat aina olleet osa arkea. Ympäristö vaikuttaa paljon siihen, kuinka suhtaudumme rahaan. Tähän vaikuttavat niin lapsuudenkodin rahankäytön tottumukset kuin nykyinen elämäntilannekin. Talouden opettelussa ratkaisee kuitenkin ennen kaikkea asenne: täytyy olla tahto kehittää omia taloustaitoja ja suhtautumista rahaan.

On tärkeää muistaa, että tasapainoinen arjen talous ei tarkoita sitä, että tulojen tulisi kasvaa merkittävästi. Talouden tasapaino lähtee nimittäin aina kulujen tarkastelusta. Sanonta ”ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot” pitää siis enemmän kuin paikkansa. Pienistäkin tuloista voi saada säästöön rahaa, ja yllättävän usein arjen kuluja voidaan järkevöittää niin, että sama elintaso voidaan ylläpitää myös pienemmillä kuluilla. Omien talousasioiden hallinta antaa itsevarmuutta, joka puolestaan parantaa omalta osaltaan elämänlaatua.

Kehitä omaa talouslukutaitoa ja opettele avaintermit

Jotta omaa taloutta voisi suunnitella ja hallinnoida mahdollisimman hyvin, täytyy taloutta ymmärtää ensin kokonaisuutena. Digitaalisessa maailmassa talouslukutaidolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että osaa lukea erilaisten toimijoiden mainontaa sekä valita valtavasta tarjonnasta juuri itselle sopivat tuotteet. Myös digitaalinen turvallisuus ja tietoturva ovat osa tervettä talouslukutaitoa, jotta oma talous pysyy turvattuna ja hyvissä käsissä.

Digitaaliseen talousosaamiseen liittyvät vahvasti myös erilaiset sopimukset ja ehdot, joita moni hyväksyy verkkokaupoissa sen tarkemmin lukematta. Kun ostokset halutaan saada mahdollisimman nopeasti matkaan, eikä pitkien sopimustekstien lukeminen innosta, tulee sopimusehdot skrollattua nopeasti läpi ja klikattua eteenpäin. Oman talouden kannalta on kuitenkin tärkeää lukea tarkasti esimerkiksi verkkokauppojen osamaksusopimuksiin ja luottokortteihin ehdot ja korkojen tiedot. Saatat yllättyä, kuinka paljon lopulta maksat ylimääräistä vain sen takia, että pikkupräntti on jäänyt lukematta.

Oman talouden hallinta on tärkeä osa hyvinvointia, sillä taloudellinen stressi on yksi suurimmista elämänlaatua haittaavista tekijöistä. Pienilläkin tuloilla voi elää taloudellisesti tasapainoista arkea, kun oman talouden suunnittelee hyvin, valitsee mahdolliset lainat ja luotot järkevästi sekä ymmärtää talousasioita kokonaisuutena.

Ferratum Talouskoulussa käymme läpi arjen tärkeitä talousasioita helposti ymmärrettävässä muodossa. Ota arjen taloudenhallinnan avaintermit haltuun ja opi tasapainoisen arjen talouden perusteet. Klikkaa tästä Ferratum Talouskouluun.

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: